White Amaryllis

Oil on canvas
18" x 24"

 

© 2016 Anna B. Francis